Kärnten: Carnica Rosental
Im Sonnenwinkel Kärntens
Bild 01 Bild 02 Bild 03 Bild 04

Tudi pri gorskem kolesarjenju je potrebno upoštevati pravila

Kaj je potrebno upoštevali preden se podate na pot in katerih pravil se je dobro držati ...

1. Ne skrenite z označenih poti, kajti le te so zavarovane.
2. Upoštevajte oznake na zemljevidih z opisi kolesarskih poti.
3. Ostanite na utrjenih poteh, vožnja čez drn in strn ni le škodljiva za okolje, temveč je lahko tudi nevarna.
4. Pazite na dobro vidljivost, ne vozite preko svojih zmožnosti, kritično presodite lastne zmogljivosti.
5. Pohodniki imajo zmeraj prednost pred kolesarji.
6. Obzirnost do narave, vzdržujte čisto okolje, ne povzročajte hrupa.
7. Previdno v primeru gozdnih del i.p., upoštevajte navodila.
8. Zapirajte vrata in zaščitne ograje na pašnikih.
9. Ne vozite v mraku (živali, lov).
10. Preden se podate na pot, preverite opremo.
11. Ne pozabite na dolžnost, ponesrečencu nuditi prvo pomoč.
12. Nikoli ne vozite brez zaščitne čelade.
13. Ne uživajte alkohola, saj s tem zmanjšate sposobnost koncentracije.


Preden se s kolesom odpravite na pot, ne pozabite:
- obvestiti drugih oseb o poteku vašega izleta,
- se pozanimati o vremenskih razmerah (nevarnost nevihte!),
- preveriti funkcionalnosti vitalnih delov kolesa (zavore, pnevmatike, menjalnik).
Ne pozabite na:
- nahrbtnik ali kolesarsko torbico,
- pribor za krpanje zračnice ali rezervno zračnico, zračno tlačilko, orodje za popravilo,
- obveze, povoje,
- zaščito proti vetru in dežju, rezervno majico,
- hrano in pijačo,
- denar za nujne primere,
- športne čevlje,
- telefonske številke za nujne primere (klic v sili za območje EU 112, reševalna služba 144, gorska reševalna služba 140)

Izključitev odgovornosti
Turistična zveza regije Carnica- Region Rosental ter avtorji opisov kolesarskih poti zagotavljajo, da so opise poti pripravili po najboljši vesti in znanju, z zavedanjem, da je namen podatkov omogočanje varne vožnje po navedenih poteh. Turistična zveza regije Carnica-Region Rosental in avtorji ne jamčijo za pravilnost podatkov, saj se lahko situacija na mestu samem spremeni zaradi naravnih pojavov (npr. odtrgan most, …) ali drugih posebnih okoliščin. V takšnem primeru mora prizadeti reagirati v skladu z lastno odgovornostjo. Vožnja po opisanih poteh je na lastno odgovornost in je lahko povezana z običajnimi tveganji, ki so prisotna v gorah. Za škodo, ki je nastala zaradi nesreče ali drugih težav ne prevzemamo odgovornosti, saj je vsak kolesar sam odgovoren za izbiro poti, iskanje poti na terenu, ocenitev osebnih zmogljivosti in izkušenj ter možnih nevarnosti v gorah pri izvedbi kolesarskih izletov na gorskem terenu. Izključeno je prevzemanje vseh odgovornosti.

Login: